Công nghệ GPS động và khả năng ứng dụng trong công tác đo vẽ bản đồ tỷ lệ lớn tại Việt Nam
15 EP
TCVN 9401:2012 Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình
0 EP
Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu.
15 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]