Nghị định số 39/2010/NĐ-CP Về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị.
0 EP
Nghị định số 38/2010/NĐ-CP Về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.
0 EP
Nghị định số 37/2010/NĐ-CP Về lập,thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
0 EP
Quyết định 21/2005/QĐ-BXD về việc ban hành quy định hệ thống  ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng
0 EP
Nghị Định 42/2009/NĐ-CP Và thông tư hướng dẫn 39/2009/TT-BXD.
0 EP
Luật xây dựng năm 2003
0 EP
Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất đai-Đại học Thái Nguyên
15 EP
Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất
15 EP
Trang 101/102
1 ...
101
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]