Hồ sơ thiết kế Chợ tạm, diện tích khoảng 404m2 - Phần 4: Cấp thoát nước
70 EP
Thiết kế hạ tầng đường đô thị - Tuyến đường qua núi – Phần 6: Thoát nước thải
30 EP
Chi tiết rãnh, ga thoát nước dưới đường, trên hè, trong bãi đỗ xe
30 EP
Chi tiết mặt đường, bó vỉa, lát hè, lối đi dạo và tường chắn
30 EP
Chi tiết cấu tạo rãnh và đường rãnh xả thoát nước
50 EP
Hồ sơ thiết kế thi công tuyến đường và rãnh thoát nước - Phần 2: Chi tiết cấu tạo trên tuyến
100 EP
Hồ sơ thiết kế thi công tuyến đường và rãnh thoát nước - Phần 1: Bình đồ, trắc dọc và trắc ngang tuyến
100 EP
Biện pháp thi công – Đường giao thông nông thôn
30 EP
Bản vẽ thiết kế rãnh thoát nước bê tông cốt thép đúc sẵn, bề rộng lòng rãnh B=400mm
25 EP
Dự toán mẫu hạng mục: Cống ngang qua đường, rãnh thoát nước và nền đường
30 EP
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]