TCVN 6226:2012 Chất lượng nước - phép thử sự ức chế khả năng tiêu thụ oxy của bùn hoạt hóa dùng để oxy hóa các hợp chất cacbon và amoni
0 EP
TCVN 6225-2:2012 Chất lượng nước - xác định clo tự do và tổng clo - phần 2: phương pháp đo màu sử dụng n,n-dietyl-1,4-phenylendiamin, cho mục đích kiểm soát thường xuyên
0 EP
TCVN 6225-1:2012 Chất lượng nước - xác định clo tự do và tổng clo - phần 1: phương pháp chuẩn độ sử dụng n,n-dietyl-1,4-phenylendiamin
0 EP
TCVN 9487:2012 Quy trình điều tra, lập bản đồ đất tỷ lệ trung bình và lớn
0 EP
TCVN 9467:2012 Chất thải rắn - phương pháp phát hiện điểm nóng sử dụng mô hình tìm kiếm lưới-điểm (mạng lưới)
0 EP
TCVN 9466:2012 Chất thải rắn - hướng dẫn lấy mẫu từ đống chất thải
0 EP
TCVN 9465:2012 Chất thải rắn - phương pháp phân tích nguyên tố ở lượng vết của nhiên liệu thải nguy hại bằng phổ huỳnh quang tán xạ năng lượng tia x
0 EP
TCVN 9464:2012 Chất thải rắn - phương pháp chiết các hợp chất hữu cơ từ các vật liệu rắn bằng dung môi trong bình kín với năng lượng vi sóng
0 EP
TCVN 9463:2012 Chất thải rắn - phương pháp xác định năng suất tỏa nhiệt toàn phần và tổng lượng tro của các vật liệu thải
0 EP
TCVN 9462:2012 Chất thải rắn - phương pháp chiết lần lượt theo mẻ bằng dung dịch axit
0 EP
Trang 2/38
2
... 38
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]