Hồ sơ thiết kế thi công Tuyến cống hộp thủy lợi – Phần3: Bản vẽ Chi tiết cấu tạo hố ga, trắc dọc các đoạn mương
70 EP
Hồ sơ thiết kế thi công Tuyến cống hộp thủy lợi – Phần2: Bản vẽ Chi tiết cấu tạo cống thủy lợi và bảng tính toán kết cấu
70 EP
Hồ sơ thiết kế thi công Tuyến cống hộp thủy lợi – Phần1: Bản vẽ mặt bằng
0 EP
Bản vẽ thi công Cống hộp đổ tại chỗ kích thước 2x(2x2)
100 EP
Thoát nước-Bản vẽ tổ chức thi công cống hộp đơn, cống hộp ba
25 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]