Quy hoạch xây dựng vùng TPHCM trong mối liên hệ với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía nam và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TPHCM
0 EP
Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng cầu đường – Thiết kế cầu  Bá Lớn  - đường Bình Thuận – huyện Bình Chánh – TP Hồ Chí Minh
50 EP
Nghiên cứu tổ chức trạm dừng và nhà chờ cho xe buýt nhằm mục tiêu phát triển giao thông công cộng tại TP Hồ Chí Minh
15 EP
Vận hành khai thác, quản  lý bãi đậu xe
15 EP
Thiết kế đô thị
15 EP
Quản lý một tuyến xe buýt
15 EP
Mô hình công nghệ và công trình xanh tại TP. Hồ Chí Minh
15 EP
Phát triển nhà ở xã hội tại TP. Hồ Chí Minh
15 EP
Phương pháp triển khai thực hiện quy hoạch TP. Hồ Chí Minh
15 EP
Khóa tập huấn về quản lý chất lượng nhà ở xã hội
15 EP
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]