Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - Nhà quản lý và điều khiển lưới điện khu vực 3 tầng - Phần 6. Thuyết minh
50 EP
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - Nhà quản lý và điều khiển lưới điện khu vực 3 tầng - Phần 1: Điện và điện nhẹ
50 EP
Bản vẽ bể xử lý nước thải sơ bộ
30 EP
Bản vẽ thiết kế thi công – Nhà ở 2 tầng, kích thước 5x7,5m – Phần 2: Kết cấu
30 EP
Bản vẽ thiết kế thi công – Nhà ở 2 tầng, kích thước 5x7,5m – Phần 1: Dự toán
20 EP
Bản vẽ thiết kế thi công – Nhà ở 2 tầng, kích thước 5x7,5m – Phần 3: Kiến trúc
50 EP
Công trình thiết kế nút giao đường quốc lộ
100 EP
Hồ sơ thiết kế Chung cư 5 tầng
50 EP
Bản vẽ thiết kế Quán karaoke – Nhà ở với kích thước 5m x 16,3m
30 EP
Bản vẽ thiết kế Cải tạo trường tiểu học 2 tầng – Kích thước 33m x 9,3m
50 EP
Trang 2/4
2
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]