Bản vẽ thiết kế Cải tạo trường tiểu học 2 tầng – Kích thước 33m x 9,3m
50 EP
Bản vẽ thiết kế kết cấu, kiến trúc Nhà xưởng ô tô – Kích thước 18m x 48m
30 EP
Bản vẽ thiết kế kiến trúc khách sạn 18 tầng
30 EP
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công Hạng mục thoát nước mưa khu dân cư đô thị
70 EP
Bản vẽ thiết kế Chi tiết trạm biến áp kios 630kV-22/0,4kV
50 EP
Bản vẽ thi công Cống hộp đổ tại chỗ kích thước 2x(2x2)
100 EP
Bản vẽ thi công - Bố trí chung và chi tiết cọc khoan nhồi cầu 1 nhịp
50 EP
Cấu tạo chi tiết các hố ga bơm chuyển bậc có H = 4 – 5m
50 EP
Hồ sơ thiết kế thi công tuyến đường và rãnh thoát nước - Phần 2: Chi tiết cấu tạo trên tuyến
100 EP
Hồ sơ thiết kế thi công tuyến đường và rãnh thoát nước - Phần 1: Bình đồ, trắc dọc và trắc ngang tuyến
100 EP
Trang 3/5
3
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]