Luận án tiến sĩ: Quản lý bất động sản dưới tác động của Quy hoạch xây dựng
100 EP
Luật nhà ở - Luật số 65:2014/QH13
0 EP
Luật kinh doanh bất động sản – Luật số 66/2014/QH13
0 EP
Cơ sở dữ liệu và hệ thống theo dõi quản lý đất đai và bất động sản
15 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]