Bảng tra hệ số chi phí QLDA và tư vấn đầu tư theo TT16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019
30 EP
Bảng tranhanh Báo giá dịch vụ Tư vấn thiết kế các công trình xây dựng theo QĐ79/2017/QĐ-BXD
50 EP
Bảng tra hệ số theo QĐ số 79/QĐ/BXD ngày 15-2-2017
30 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]