Thiết kế chi tiết hào kỹ thuật – thông tin liên lạc trên đường Lê Đức Thọ
30 EP
Thiết kế chi tiết hào kỹ thuật khu Đền Lừ
25 EP
Hồ sơ thiết kế thi công hạng mục thông tin liên lạc
70 EP
Bản vẽ chi tiết ga hào kỹ thuật, đoạn ga giao dưới đường
15 EP
Bản vẽ chi tiết hào kỹ thuật, đoạn di dưới hè đường
15 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]