Thoát nước- Bản vẽ chi tiết cấu tạo cửa xả thoát nước, cống qua đường D150
30 EP
Bản vẽ chi tiết cấu tạo miệng xả thoát nước mưa cho cống bản kích thước 1.0 m x 1.5m
25 EP
Bản vẽ thiết kế chi tiết tường đầu, tường cánh cống tròn điển hình
25 EP
Bản vẽ chi tiết cấu tạo đế cống tròn D600,D800,D1000, D1200
30 EP
Chi tiết gối cống tròn kích thước từ D400 đến D1500
50 EP
Thoát nước-Bản vẽ thiết kế kỹ thuật cống tròn thoát nước mưa
25 EP
Trang 2/2
2
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]