Thiết kế hạ tầng đường đô thị - Tuyến đường qua núi – Phần 1: Đèn chiếu sáng
30 EP
Chi tiết hào kỹ thuật trên hè và dưới đường -1.4m
30 EP
Sổ tay tính toán kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép
15 EP
Bài giảng Tổng thế các biện pháp thi công các dạng nhịp cầu
20 EP
Bài giảng biện pháp thi công phần dưới kết cấu cầu
30 EP
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cầu BTCT dầm T, 1 nhịp, dài 12M- Phần 1: Bình đồ, trắc dọc và cấu tạo chung cầu
100 EP
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cầu BTCT dầm T, 1 nhịp, dài 12M- Phần 2: Kết cấu dầm
50 EP
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cầu BTCT dầm T, 1 nhịp, dài 12M- Phần 3: Mố cầu
40 EP
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cầu BTCT dầm T, 1 nhịp, dài 12M- Phần 4: Bố trí thép, các chi tiết cấu tạo
70 EP
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cầu BTCT dầm T, 1 nhịp, dài 12M- Phần 5: An toàn giao thông và biện pháp thi công
30 EP
Trang 2/11
2
... 11
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]