Bản vẽ chi tiết Trạm kios đôi 2 x 1250 kVA
300 EP
Bản vẽ thi công Chi tiết cấu tạo trạm biến áp 800kVA – 35/22/0,4kV
100 EP
Cấp điện-Hồ sơ thiết kế trạm biến áp xây 750KVA và tuyến cáp ngầm 24KV
70 EP
Cấp điện-Hồ sơ thiết kế trạm biến áp một cột
100 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]