Hồ sơ thiết kế Chung cư thu nhập thấp - Phần 7: Dự toán
50 EP
Hồ sơ thiết kế - Ngân hàng 9 tầng và tầng áp mái - Phần 5:Dự toán
50 EP
Bản vẽ thiết kế thi công – Nhà ở 2 tầng, kích thước 5x7,5m – Phần 2: Kết cấu
30 EP
Bản vẽ thiết kế thi công – Nhà ở 2 tầng, kích thước 5x7,5m – Phần 1: Dự toán
20 EP
Bản vẽ thiết kế thi công – Nhà ở 2 tầng, kích thước 5x7,5m – Phần 3: Kiến trúc
50 EP
Thiết kế hạ tầng đường đô thị - Tuyến đường qua núi – Phần 4: Dự toán
30 EP
Thiết kế hạ tầng đường đô thị - Tuyến đường qua núi – Phần 3:Hào cáp
30 EP
Thiết kế hạ tầng kỹ thuật – Cấp nước khu đô thị sinh thái
100 EP
Thiết kế hạ tầng đường đô thị - Tuyến đường qua núi – Phần 1: Đèn chiếu sáng
30 EP
Dự toán đường rộng 15m, lề đường mỗi bên 10m
50 EP
Trang 2/4
2
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]