Quy hoạch công trình Khu cơ sở sản xuất tàu thuyền, kết hợp làm bến, bãi vận tải thủy tại thôn Thống Nhất 2
300 EP
Quy hoạch chi tiết Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và giới thiệu việc làm
300 EP
Quy hoạch phân khu đô thị Đăktorech – thành phố Kon Tum
30 EP
Bài giảng môn học Lược khảo lịch sử đô thị
30 EP
Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng chương trình quản lý cây xanh đô thị tại quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
15 EP
TCVN 9411:2012 Nhà ở liên kế  - tiêu chuẩn thiết kế
15 EP
Bài giảng Lược khảo lịch sử đô thị
15 EP
Bài giảng Thiết kế đô thị
15 EP
Trang 2/3
2
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]