Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án đầu tư nhà máy sản xuất và chế biến quặng vàng gốc
150 EP
Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Văn phòng cho thuê
70 EP
Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư Khách sạn và khu vui chơi giải trí
70 EP
Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng bệnh viện
70 EP
Báo cáo nghiên cứu khả thi ( dự án đầu tư) theo hình thức BT
300 EP
Biện pháp thi công tuyến đường ở Hà Nội
30 EP
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy Chế biến gỗ và sản xuất hàng nội thất xuất khẩu
40 EP
Báo cáo Khảo sát địa hình dự án phát triển trạm bơm điện
15 EP
Trang 2/2
2
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]