Bảng tra hệ số chi phí QLDA và tư vấn đầu tư theo TT16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019
30 EP
Bảng tra hệ số theo QĐ số 79/QĐ/BXD ngày 15-2-2017
30 EP
Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hệ sinh thái đô thị
15 EP
TCVN 9168:2012 Công trình thủy lợi - hệ thống tưới tiêu - phương pháp xác định hệ số tưới lúa
0 EP
TCVN 8785-2:2011 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại – phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên – phần 2: đánh giá tổng thể bằng phương pháp trực quan
0 EP
TCVN 8785-1:2011 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại - phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên - phần 1: hướng dẫn đánh giá hệ sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại
0 EP
TCVN 8723:2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định hệ số thấm của đất trong phòng thí nghiệm
0 EP
TCVN 9274:2012 Sơn tín hiệu giao thông-Phương pháp đo hệ số phát sáng dưới ánh sáng khuếch tán bằng phản xạ kế cầm tay
0 EP
TCVN 9502:2013 Kính xây dựng - xác định hệ số truyền nhiệt (giá trị u) - phương pháp tính
0 EP
Hệ số nền trong thiết kế nền móng công trình
15 EP
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]