Hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công xây dựng và cải tạo nhà hội trường – Phần V: Thuyết Minh – Dự Toán
70 EP
Hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công xây dựng và cải tạo nhà hội trường – Phần IV: Nước
50 EP
Hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công xây dựng và cải tạo nhà hội trường – Phần III: Điện
50 EP
Hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công xây dựng và cải tạo nhà hội trường - Phần II: Kết Cấu
50 EP
Hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công xây dựng và cải tạo nhà hội trường – Phần I: Kiến Trúc
50 EP
Hồ sơ thiết kế thi công Nhà văn hóa xã-1 tầng-13.5m x 20m - Phần I: Kiến trúc
50 EP
Bản vẽ kiến trúc hội trường 650 chỗ
25 EP
Bản vẽ kiến trúc hội trường 400 chỗ
25 EP
Kết cấu nhà hội trường nhịp 18m
25 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]