Hồ sơ đầy đủ bản vẽ thiết kế nhà biệt thự 2 tầng– 5.2m x 16. 5m  Phần 1: Kiến trúc
60 EP
Hồ sơ đầy đủ bản vẽ thiết kế nhà biệt thự vườn– kích thước 16m x 16.3m  Phần 3: Cấp điện – Anten
35 EP
Hồ sơ đầy đủ bản vẽ thiết kế nhà biệt thự vườn– kích thước 16m x 16.3m  Phần 2: Cấp thoát nước
35 EP
Hồ sơ đầy đủ bản vẽ thiết kế nhà biệt thự vườn– 16m x 16.3m  Phần 1: Kiến trúc
60 EP
Bản vẽ kết cấu móng hộp cho nền đất yếu
25 EP
Hồ sơ đầy đủ bản vẽ thiết kế nhà phố 4 tầng– 4.8m x 17m
50 EP
Hồ sơ đầy đủ bản vẽ thiết kế nhà phố 4 tầng – 5m x 18.5m
50 EP
Hồ sơ đầy đủ bản vẽ thiết kế nhà Cấp 4  – 8m x 11.9m
50 EP
Hồ sơ đầy đủ bản vẽ thiết kế nhà phố – 6m x 22m
50 EP
Hồ sơ đầy đủ bản vẽ thiết kế nhà 1 tầng  – 13.6m x 13.4m với 3 phòng ngủ
50 EP
Trang 2/4
2
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]