Hồ sơ thiết kế kỹ thuật Khu nhà xưởng sản xuất kết cấu thép và vật liệu xây dựng – kích thước 49M x 125M x 12.5M – Phần 6: Chi tiết giằng, cột, dầm cẩu trục
60 EP
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật Khu nhà xưởng sản xuất kết cấu thép và vật liệu xây dựng – kích thước 49M x 125M x 12.5M – Phần 5: Kết cấu móng nhà xưởng sản xuất chính
60 EP
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật Khu nhà xưởng sản xuất kết cấu thép và vật liệu xây dựng – kích thước 49M x 125M x 12.5M – Phần 4: Chống sét và cấp điện chiếu sáng
30 EP
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật Khu nhà xưởng sản xuất kết cấu thép và vật liệu xây dựng – kích thước 49M x 125M x 12.5M – Phần 3: Nhà điều hành
30 EP
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật Khu nhà xưởng sản xuất kết cấu thép và vật liệu xây dựng – kích thước 49M x 125M x 12.5M – Phần 2: Tường rào, nhà bảo vệ
30 EP
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật Khu nhà xưởng sản xuất kết cấu thép và vật liệu xây dựng – kích thước 49M x 125M x 12.5M – Phần 1: Kiến trúc, đường nội bộ và hệ thống chiếu sáng
30 EP
Quy hoạch Cảng chuyên dụng và nhà máy sản xuất kết cấu thép Huyện Yên Hưng-Quảng Ninh
50 EP
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật Nhà xưởng công nghiệp – kích thước 20M x 56M
200 EP
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật Nhà xưởng sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ – kích thước 13M x 18M
200 EP
Hồ sơ thiết kế thi công mái vòm không gian bể bơi
60 EP
Trang 2/6
2
... 6
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]