Thoát nước-Bản vẽ thiết kế kỹ thuật cống hộp bê tông cốt thép
15 EP
Quy chuẩn QCVN 03:2012/BXD về phân loại, phân cấp công trình
0 EP
Chuẩn bị kỹ thuật thành phố Việt Trì
25 EP
Quy hoạch mạng lưới giao thông thành phố Buôn Ma Thuột-tỉnh Đắk Lắk-Thiết kế hạ tầng kỹ thuật khu đô thị-Thiết kế nút giao thông khác mức
100 EP
Thông tư số 03/2013/TT-BXD Ban hành mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
0 EP
Quy chuẩn Việt Nam QCVN 07:2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị
0 EP
Nghị định số 72/2012/NĐ-CP Về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật
0 EP
Tiêu chuẩn ngành 22TCN 248-98 Vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu
15 EP
Luật 30/2009/QH12 Luật quy hoạch đô thị
0 EP
Quy chuẩn Việt Nam số 14/2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy hoạch xây dựng nông thôn
0 EP
Trang 23/24
1 ...
23
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]