Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư Khách sạn và khu vui chơi giải trí
70 EP
Quyết định 02/2001/QĐ-TCDL – Quyết định của tổng cục trưởng tổng cục du lịch về việc sửa bổ sung, sửa đổi Tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn
0 EP
Đồ án tốt nghiệp – Thiết kế Khách sạn 12 tầng
100 EP
Bản vẽ thiết kế kiến trúc khách sạn 18 tầng
30 EP
Hồ sơ thiết kế thi công nội thất khách sạn
100 EP
Hồ sơ dự thi công trình kiến trúc: Restaurant – Tiệc cưới Đông Dương
0 EP
Hồ sơ dự thi công trình kiến trúc: Restaurant – Son La
0 EP
Hồ sơ dự thi công trình kiến trúc: Restaurant - Cheering
0 EP
Hồ sơ dự thi công trình kiến trúc: F - caffe
0 EP
Hồ sơ dự thi công trình kiến trúc: Chiếc lều
0 EP
Trang 2/4
2
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]