Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư công trình – Trung tâm thương mại Hạ Long – Quảng Ninh
25 EP
Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư công trình – Trung tâm lưu trữ Quốc gia
30 EP
Đồ án tốt nghiệp – Kiến trúc sư công trình – Thiết kế bảo tàng
25 EP
Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư công trình – Viện hải dương học Nha Trang
40 EP
Đồ án kiến trúc công trình – K7 – Bảo tàng nghệ thuật tạo hình
25 EP
Đồ án kiến trúc công trình – K6– Nhà máy lắp ráp điện tử
25 EP
Đồ án kiến trúc công trình – K8 – Nhà máy lắp ráp ô tô
25 EP
Đồ án kiến trúc công trình – K5 – Công trình nhà cao tầng
25 EP
Cơ sở tạo hình, một số bài kiểm tra chất lượng tốt
25 EP
Trang 2/2
2
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]