Bản vẽ kỹ thuật thi công - Trụ sở làm việc 5 tầng 20.5m x 45m - Phần 1: Kiến trúc
200 EP
Trụ sở ngân hàng - 5 tầng – Phần 4: Cấp nước
30 EP
Trụ sở ngân hàng - 5 tầng – Phần 3: Cấp điện
30 EP
Trụ sở ngân hàng - 5 tầng – Phần 2: Kết cấu
30 EP
Trụ sở ngân hàng - 5 tầng – Phần 1: Kiến trúc
50 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]