TCVN-8788-2011- Sơn tín hiệu giao thông-Sơn vạch đường hệ dung môi và hệ nước- Quy trình thi công và nghiệm thu
0 EP
TCVN 8301:2009 công trình thủy lợi –Máy đóng mở kiểu Vít - Yêu cầu kỹ thuật trong chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu.
0 EP
TCVN 8300:2009 công trình thủy lợi –Máy đóng mở kiểu xi lanh thủy lực - Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao
0 EP
Kiểm tra giám sát chất lượng vật liệu  xây dựng trong thi công và nghiệm thu công trình
15 EP
Thuyết minh: Thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa
25 EP
Bài giảng giám sát thi công và nghiệm thu công tác hoàn thiện công trình
15 EP
Bài giảng giám sát thi công và nghiệm thu công tác bê tông cốt thép
15 EP
TCVN 8870:2011 Thi công và nghiệm thu neo trong đất dùng trong công trình giao thông vận tải
0 EP
TCVN 9505:2012 Mặt đường láng nhũ tương nhựa đường a xít - thi công và nghiệm thu
0 EP
TCVN 9377-2:2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - thi công và nghiệm thu - phần 2: công tác trát trong xây dựng
15 EP
Trang 2/5
2
... 5
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]