Tiêu chuẩn ngành 22TCN 266-2000 Cầu và cống – quy phạm thi công và nghiệm thu
0 EP
TCXDVN 371-2006 Nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng
15 EP
Thông tư số 05/2011/TT-BXD Quy định kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch
0 EP
Giáo trình Cấu tạo mặt đường và trình tự xây dựng chung mặt đường ôtô
15 EP
Tiêu chuẩn Việt Nam 4447-1987 về Công tác đất – Quy phạm thi công và nghiệm thu
0 EP
Tiêu chuẩn ngành 22TCN 334-2006 Thi công và nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô
15 EP
Tiêu chuẩn ngành 22TCN 248-98 Vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu
15 EP
Bài giảng giám sát thi công và nghiệm thu thiết bị lắp đặt trong công trình dân dụng
15 EP
Trang 5/5
1 ...
5
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]