Hồ sơ dự thi công trình kiến trúc nhà đơn lập: Green renovation
0 EP
Hồ sơ dự thi công trình kiến trúc nhà đơn lập: Đường gió
0 EP
Hồ sơ dự thi công trình kiến trúc nhà đơn lập: Bình Thạnh house
0 EP
Hồ sơ dự thi công trình kiến trúc nhà đơn lập: 15 degrees House
0 EP
Hồ sơ thiết kế nhà liên kế lô góc diện tích 110m2 (7x17m) - Phần 4: Cấp thoát nước
30 EP
Hồ sơ thiết kế nhà liên kế lô góc diện tích 110m2 (7x17m) - Phần 3: Cấp điện
30 EP
Hồ sơ thiết kế nhà liên kế lô góc diện tích 110m2 (7x17m) - Phần 2: Kết cấu
40 EP
Hồ sơ thiết kế nhà liên kế lô góc diện tích 110m2 (7x17m) - Phần 1: Kiến trúc
50 EP
Bản vẽ kết cấu móng hộp cho nền đất yếu
25 EP
Hồ sơ kết cấu nhà văn phòng 8 tầng.
40 EP
Trang 2/3
2
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]