Hồ sơ thi công - Thiết kế khu nhà ở kiểu cổ điển và đối xứng cổ điển 3 tầng - Phần 2: Cấp điện khối nhà A6
50 EP
Hồ sơ thiết kế Chung cư thu nhập thấp - Phần 7: Dự toán
50 EP
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – Nhà ở 4 tầng, 1 tum – 5m x 10,6m
100 EP
Nhà ở dân dung - Cách sắp xếp, bố trí trong ngôi nhà
0 EP
Hồ sơ cấp phép xây dựng Nhà ở gia đình
30 EP
Hồ sơ cấp phép xây dựng nhà dân – diện tích 12 x 4.4m
70 EP
TCVN 9411:2012 Nhà ở liên kế  - tiêu chuẩn thiết kế
15 EP
Phát triển nhà ở xã hội tại TP. Hồ Chí Minh
15 EP
Khóa tập huấn về quản lý chất lượng nhà ở xã hội
15 EP
Trang 2/2
2
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]