TCVN 4201:2012 Đất xây dựng - phương pháp xác định độ chặt tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm
0 EP
TCVN 4200:2012 Đất xây dựng - phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm
0 EP
TCVN 4197:2012 Đất xây dựng - phương pháp xác định - giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm
0 EP
TCVN 4196:2012 Đất xây dựng - phương pháp xác định - độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm
0 EP
TCVN 4195:2012 Đất xây dựng - phương pháp xác định - khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm
0 EP
TCVN 9843:2013 xác định mô đun đàn hồi của vật liệu đá gia cố chất kết dính vô cơ trong phòng thí nghiệm
0 EP
Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD Ban hành quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
0 EP
Trang 2/2
2
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]