Thông tư 04/2016/TT-BKHCN Quy định về thẩm định báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trong hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ.
0 EP
TCVN 9416:2012 Điều tra đánh giá địa chất môi trường - phương pháp khí phóng xạ
0 EP
TCVN 9413:2012 Điều tra, đánh giá địa chất môi trường – an toàn phóng xạ
0 EP
TCVN 9350:2012 Đất xây dựng - phương pháp phóng xạ xác định độ ẩm và độ chặt của đất tại hiện trường
0 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]