Thuyết minh phương án tài chính và hiệu quả kinh tế xã hội của dự án khu đô thị mới
100 EP
Tổng mức đầu tư và phương án tài chính Dự án: Tổ hợp khách sạn dịch vụ
150 EP
Mẫu hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi (lập dự án đầu tư) khu đô thị mới được lập năm 2017
300 EP
Tổng mức đầu tư và phương án tài chính ( hiệu quả đầu tư) dự án công trình nhà cao tầng
150 EP
Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án đầu tư nhà máy sản xuất và chế biến quặng vàng gốc
150 EP
Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới
150 EP
Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án đầu tư theo hình thức BT
300 EP
Thuyết minh và Bảng tính toán đánh giá hiệu quả kinh tế (phương án tài chính) của dự án đầu tư xây dựng nhà cao tầng
100 EP
Lập phương án tài chính cho các dự án sản xuất kinh doanh phần 1 ( từ dự án 8-14)
50 EP
Lập phương án tài chính cho các dự án sản xuất kinh doanh phần 1 ( từ dự án 1-7)
50 EP
Trang 2/2
2
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]