TCVN 8817-7:2011 Nhũ tương nhựa đường a xít - phương pháp thử - phần 7: thử nghiệm trộn với xi măng
0 EP
TCVN 8817-6:2011 Nhũ tương nhựa đường a xít - phương pháp thử - phần 6: xác định độ khử nhũ
0 EP
TCVN 8817-4:2011 Nhũ tương nhựa đường a xít- phương pháp thử- phần 4: xác định lượng hạt quá cỡ (thử nghiệm sàng)
0 EP
TCVN 8817-3:2011 Nhũ tương nhựa đường a xít - phương pháp thử - phần 3: xác định độ lắng và độ ổn định lưu trữ
0 EP
TCVN 8817-2:2011 Nhũ tương nhựa đường a xít- phương pháp thử- phần 2: xác định độ nhớt saybolt furol
0 EP
TCVN 8785-3:2011 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại – phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên – phần 3: xác định độ mất màu
0 EP
TCVN 9335:2012 Bê tông nặng - phương pháp thử không phá hủy - xác định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy
0 EP
TCVN 9067-1:2012 Tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính - phương pháp thử
0 EP
TCVN 9357:2012 Bê tông nặng - phương pháp thử không phá hủy - đánh giá chất lượng bê tông bằng vận tốc xung siêu âm
0 EP
TCVN 8874:2012 Phương pháp thử - xác định độ nở hãm của vữa xi măng nở
0 EP
Trang 3/4
3
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]