Tình hình xử lý chất thải rắn đô thị trên thế giới
15 EP
Thi công tầng hầm theo phương pháp Bottom up
15 EP
TCVN 8297:2009 công trình thủy lợi – đập đất – Yêu cầu kỹ thuật trong thi công bằng phương pháp đầm nén
0 EP
Đồ án thi công cầu BTCT dư ứng lực bằng phương pháp đúc hẫng cân bằng
25 EP
Bản vẽ tổ chức và thi công cầu
25 EP
Tính lún theo thời gian (theo 22TCN  262-2000)
25 EP
Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học – TS. Lê Ngọc Thông
15 EP
Đồ án thiết kế công trình xử lý nước thải
25 EP
TCVN 8860-12:2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử - phần 12: xác định độ ổn định còn lại của bê tông nhựa
0 EP
TCVN 8860-11:2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử - phần 11: xác định độ rỗng lấp đầy nhựa
15 EP
Trang 2/9
2
... 9
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]