Phương án tài chính dự án nhà ở xã hội chung cư 25 tầng
150 EP
TCXDVN 329 : 2004 Bê tông và vữa xây dựng - Phương pháp xác định pH do Bộ Xây dựng ban hành theo quyết định số 29 / 2004 / QĐ-Bộ Xây dựng ngày 10 / 12 / 2004.
0 EP
Phương pháp xác định tổng mức đầu tư và hiệu quả đầu tư của dự án xây dựng
15 EP
TCVN 4196:2012 Đất xây dựng - phương pháp xác định - độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm
0 EP
TCVN 4195:2012 Đất xây dựng - phương pháp xác định - khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm
0 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]