Luật 30/2009/QH12 Luật quy hoạch đô thị
0 EP
Nghị định số 39/2010/NĐ-CP Về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị.
0 EP
Nghị định số 38/2010/NĐ-CP Về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.
0 EP
Nghị định số 37/2010/NĐ-CP Về lập,thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
0 EP
Nghị Định 42/2009/NĐ-CP Và thông tư hướng dẫn 39/2009/TT-BXD.
0 EP
Trang 15/15
1 ...
15
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]