Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoạch – Quy hoạch chi tiết khu đô thị du lịch sông Giá – Thủy Nguyên – Hải Phòng
30 EP
Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoạch – Quy hoạch chi tiết khu du lịch núi Trường Lệ - Thanh Hóa
30 EP
Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoạch – Quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai – Quảng Nam
25 EP
Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoạch – Quy hoạch chi tiết sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng, thị xã Tam Điệp – Ninh Bình
30 EP
Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoạch – Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Uông Bí
30 EP
Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoạch – Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
40 EP
Quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị dọc sông Lạch Tray-Tp. Hải Phòng
40 EP
Trang 31/33
1 ...
31
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]