Ứng dụng GIS và mô hình  SWAT  đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến lưu lượng dòng chảy và phục vụ quản lý hợp lý lưu vực sông Bé
15 EP
Ứng dụng công nghệ viễn thám, hệ thống thông tin địa lý và mô hình toán tính toán cân bằng nước lưu vực sông Bé
25 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]