Hồ sơ thiết kế Chung cư thu nhập thấp - Phần 1: Thiết kế cơ điện
50 EP
Bản vẽ thiết kế Công trình cải tạo và sửa chữa nhà ở 5 tầng – Kích thước 6,7m x 14m
30 EP
TCVN 6862:2012 Chất lượng đất - xác định thành phần cấp hạt trong đất khoáng - phương pháp rây và sa lắng Tiêu chuẩn/Moi truong
0 EP
TCVN 8860-3:2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử - phần 3: xác định thành phần hạt
0 EP
TCVN 9382:2012 Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền
0 EP
TCVN 9191:2012 Đá vôi - phương pháp phân tích hóa học
0 EP
Bài giảng Thí nghiệm đường ô tô - Nguyễn Biên Cương
15 EP
QCVN 04-02:2010/BNTPTNT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hồ sơ thiết kế công trình thuỷ lợi
0 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]