Tường chắn BTCT H=4m, H=5m ( dự án cải tạo, nâng cấp đường Nam Hà, huyện Đông Anh)
50 EP
Thiết kế điển hình 86 - 06X - Tường chắn đất bê tông và đá xây
30 EP
Dự án cải tạo mạng lưới giao thông – Tường chắn đỡ mái taluy
50 EP
Dự án cải tạo mạng lưới giao thông – Tường chắn vai
50 EP
Bản vẽ chi tiết tường chắn đá hộc xây trong khu đô thị, chiều cao từ 1M đến 2M
50 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]