Hồ sơ thiết kế Chung cư thu nhập thấp - Phần 7: Dự toán
50 EP
Hồ sơ thiết kế Chung cư thu nhập thấp - Phần 4: Thiết kế hệ thống chữa cháy
50 EP
Hồ sơ thiết kế thi công và xây dựng chung cư 15 tầng – Phần V : Hệ thống cứu hỏa – thông gió
50 EP
Hồ sơ thiết kế thi công và xây dựng chung cư 15 tầng – Phần IV : Cấp Điện
50 EP
Hồ sơ thiết kế thi công và xây dựng chung cư 15 tầng – Phần III : Cấp Nước
50 EP
Hồ sơ thiết kế thi công và xây dựng chung cư 15 tầng – Phần II : Kết cấu
70 EP
Hồ sơ thiết kế thi công và xây dựng chung cư 15 tầng – Phần I : Kiến trúc
50 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]