TCVN 4195:2012 Đất xây dựng - phương pháp xác định - khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm
0 EP
TCVN 9337:2012 Bê tông nặng - xác định độ thấm ion clo bằng phương pháp đo điện lượng
0 EP
TCVN 9336:2012 Bê tông nặng - phương pháp xác định hàm lượng sunfat
0 EP
TCVN 9187:2012 Cát để sản xuất thủy tinh - phương pháp xác định độ ẩm
0 EP
TCVN 9186:2012 Cát để sản xuất thủy tinh - phương pháp xác định hàm lượng titan dioxit
0 EP
TCVN 9184:2012 Cát để sản xuất thủy tinh - phương pháp xác định hàm lượng sắt oxit
0 EP
TCVN 9183:2012 Cát để sản xuất thủy tinh - phương pháp xác định hàm lượng silic dioxit
0 EP
TT 06/2010/TT-BXD Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình
0 EP
TCVN 9400:2012 Nhà và công trình xây dựng dạng tháp – Xác định độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa
0 EP
Phương pháp tính dự toán xây dựng
15 EP
Trang 2/3
2
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]