Thông tư số 24/2016/TT-BXD về sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý dự án đầu tư xây dựng
0 EP
Thông tư số 18/2016/TT-BXD về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình
0 EP
Luật xây dựng số 50/2014/QH13
0 EP
Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
0 EP
Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Văn phòng cho thuê
70 EP
Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư Khách sạn và khu vui chơi giải trí
70 EP
Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng bệnh viện
70 EP
Định mức vật tư trong xây dựng
0 EP
Thiết kế hạ tầng đường đô thị - Tuyến đường qua núi – Phần 4: Dự toán
30 EP
Hồ sơ cấp phép xây dựng Nhà ở gia đình
30 EP
Trang 1/4
1
... 4
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]