Dự án đầu tư xây dựng nhà máy Chế biến gỗ và sản xuất hàng nội thất xuất khẩu
40 EP
Hồ sơ cấp phép xây dựng nhà dân – diện tích 12 x 4.4m
70 EP
Mẫu quyết định Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 bãi chôn lấp chất thải rắn
0 EP
Quy hoạch chi tiết Dự án phát triển hoa mai vàng Yên Tử và trồng dược liệu
500 EP
Quy hoạch chi tiết Trung tâm phường Phương Nam
150 EP
Quy hoạch chi tiết công viên cây xanh trung tâm phường Nam Khê
50 EP
Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm hỏa táng và công viên nghĩa trang phường Thanh Sơn
400 EP
Trang 2/4
2
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]