Designed and detailed-eurocode 2
Date published: 16.04.2014 | 10:00
Available in Ebook
Tài liệu học tập
15 EP

Designed and detailed-eurocode 2

\r\n S-Designed and detailed-eurocode 2
\r\n Tác giả:

\r\n

\r\n Sách gồm các nội dung  sau: Sách trình bày về  các bước thiết kế 1 công trình thực tế rất chi tiết : tính toán tải trọng lựa chọn tiết diện cột dầm sàn vách và tính toán cụ thể cho tùng cấu kiện  theo tiêu chuẩn eurocode 2 .

\r\n

\r\n Chap 1: Introduction

\r\n

\r\n Chap 2: eurocode 2 and limit state desing

\r\n

\r\n Chap 3: design imformation

\r\n

\r\n Chap 4: structural summary sheet

\r\n

\r\n Chap 5: floor slab

\r\n

\r\n Chap 6: first – floor main beam

\r\n

\r\n Chap 7: edge beam

\r\n

\r\n Chap 8: columns

\r\n

\r\n Chap 9: foundation

\r\n

\r\n Chap 10: shear wall

\r\n

\r\n Chap 11: staircase

\r\n

\r\n Chap 12: columns design chart

\r\n

\r\n Pass giai nén : tên trang web

\r\n

\r\n (Hvb)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]