Giáo trình hướng dẫn chi tiết sử dụng Excel 2013 từ cơ bản đến nâng cao. Giáo trình bao gồm 6 bài chính:\r\nBài 1: Khởi động làm quen với giao diện\r\nBài 2: Thao tác với bảng tính\r\nBài 3: Làm việc với
Date published: 31.03.2014 | 16:55
Available in Ebook
Tài liệu học tập
15 EP

Giáo trình hướng dẫn tự học Excel 2013

\r\n Giáo trình hướng dẫn chi tiết sử dụng Excel 2013 từ cơ bản đến nâng cao. Giáo trình bao gồm 6 bài chính:

\r\n

\r\n Bài 1: Khởi động làm quen với giao diện

\r\n

\r\n Bài 2: Thao tác với bảng tính

\r\n

\r\n Bài 3: Làm việc với dữ liệu

\r\n

\r\n Bài 4: Công thức và hàm

\r\n

\r\n Bài 5: Tìm hiểu một số hàm cơ bản

\r\n

\r\n Bài 6: In ấn

\r\n

\r\n (bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]