Giáo trình hướng dẫn chi tiết sử dụng Powerpoint 2013 từ cơ bản đến nâng cao. Giáo trình bao gồm 3 bài chính:\r\nChương 1: Giới thiệu căn bản về powerpoint và slide\r\nChương 2: Xây dựng một slide\r\nChuong 3
Date published: 31.03.2014 | 17:00
Available in Ebook
Tài liệu học tập
15 EP

Giáo trình hướng dẫn tự học Powerpoint 2013

\r\n Giáo trình hướng dẫn chi tiết sử dụng Powerpoint 2013 từ cơ bản đến nâng cao. Giáo trình bao gồm 3 bài chính:

\r\n

\r\n Chương 1: Giới thiệu căn bản về powerpoint và slide

\r\n

\r\n Chương 2: Xây dựng một slide

\r\n

\r\n Chuong 3: Hiệu chỉnh và trình chiếu

\r\n

\r\n (bnt)

\r\n

\r\n  

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]