Giáo trình hướng dẫn chi tiết sử dụng Word 2013 từ cơ bản đến nâng cao. Giáo trình bao gồm 6 bài chính:\r\nBài 1: Làm quen với Microsoft Word 2013\r\nBài 2: Soạn thảo văn bản\r\nBài 3: Hiệu chỉnh văn bản\r\n
Date published: 31.03.2014 | 17:04
Available in Ebook
Tài liệu học tập
15 EP

Giáo trình hướng dẫn tự học Word 2013

\r\n Giáo trình hướng dẫn chi tiết sử dụng Word 2013 từ cơ bản đến nâng cao. Giáo trình bao gồm 6 bài chính:

\r\n

\r\n Bài 1: Làm quen với Microsoft Word 2013

\r\n

\r\n Bài 2: Soạn thảo văn bản

\r\n

\r\n Bài 3: Hiệu chỉnh văn bản

\r\n

\r\n Bài 4: Làm việc với bảng biểu

\r\n

\r\n Bài 5: Chèn các đối tượng vào văn bản

\r\n

\r\n Bài 6: In ấn

\r\n

\r\n (bnt)

\r\n

\r\n  

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]