Khóa luận tốt nghiệp, Nghiên cứu công nghệ WebGIS, Nghiên cứu công nghệ WebGIS và xây dựng Website hỗ trợ cung cấp thông tin giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Date published: 30.03.2015 | 16:38
Available in Ebook
Tài nguyên và GIS
15 EP

Nghiên cứu công nghệ WebGIS và xây dựng Website hỗ trợ cung cấp thông tin giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung đề tài:

- Tìm hiểu công nghệ WebGIS và cách xây dựng nên một trang WebGIS.

-  Tìm hiểu dịch vụ  Google Maps API, sử  dụng Google Maps như bản đồ  nền của trang WebGIS.

- Tìm hiểu ngôn ngữ  lập trình ASP.NET (C#) và Javascript, cũng như phần mềm Microsoft SQL Server hỗ trợ xây dựng các chức năng và giao diện cho trang WebGIS.

- Xây dựng WebGIS hoàn chỉnh với các chức năng chính nhằm đưa ra một  số  giải pháp bổ sung

.Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan tài liệu

Chương 3: Bài toán giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông

Chương 4: Xây dựng Website

Chương 5: Cài đặt và thử nghiệm

Chương 6: Kết luận và kiến nghị

Định dạng tài liệu/số trang: (PDF/86 trang)

(ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]