Khóa luận tốt nghiệp, ứng dụng Gis, công tác quản lý hồ sơ địa chính, Phát triển ứng dụng hỗ trợ công tác quản lý hồ sơ địa chính trên nền GIS tại quận Bình Tân – Thành phố Hồ Chí Minh
Date published: 31.03.2015 | 16:41
Available in Ebook
Tài nguyên và GIS
15 EP

Phát triển ứng dụng hỗ trợ công tác quản lý hồ sơ địa chính trên nền GIS tại quận Bình Tân – Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung đề tài:

-Xây dựng công cụ  hỗ  trợ  công tác quản lý hồ sơ địa chính trên nền công nghệ  GIS

-cho khu vực quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, từ  đó góp phần thúc đẩy, nâng cao năng lực  quản lý hồ  sơ địa chính  của chính quyền địa phương, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng bền vững của địa phương.

- Xây dựng CSDL địa chính phục vụ cho công tác quản lý hồ sơ địa chính.

- Phát triển ứng dụng hỗ trợ công tác tìm kiếm, cập nhật thông tin về biến động đất đai tại khu vực nghiên cứu giữa CSDL phi không gian (CSDL địa chính) và dữ liệu không

Gian

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan nghiên cứu

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết quả nghiên cứu

Chương 5: Kết luận đề nghị

Định dạng tài liệu/số trang: (PDF/92 trang)

(ht-dqh)           

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]